Verktyg för lärare

Skriv ut

Här presenteras vanligt förekommande verktyg som används i utbildning och lärande vid Mittuniversitetet. Om du är ny lärare eller ska använda vissa verktyg för första gången erbjuder UNT kortare kurser och workshops om flera av verktygen.

Lärplattformen Moodle

Vid Mittuniversitetet används lärplattformen Moodle för nätbaserade kurser. För att använda Moodle behöver du ha ett användarkonto för CAS-inloggning (det beställs av din närmaste chef hos IT-avdelningen vid din anställnings början). Lathundar och lärobjekt som beskriver grunderna för hur lärplattformen kan användas finns tillgängliga efter inloggning i Moodle under "Moodle-resurser för alla". Kurser i Moodle skapas efter att en beställning läggs till UNT senast två veckor före kursstart.

Beställ ny kurs i Moodle.

Logga in i Moodle.

Lathundar och lärobjekt finns i "Moodle-resurser för alla" i Moodle.

Mötesverktyg Adobe Connect

SUNET (Svenska Universitetsdatanätverket) tillhandahåller Adobe Connect som mötesverktyg för svenska lärosäten. Adobe Connect kan användas för handledning, föreläsningar, möten och seminarier i nätkurser. Verktyget möjliggör att presentationer, dokument och resurser på lokala datorer kan visas för mötets deltagare. Möten kan också spelas in och göras tillgängliga för andra att ta del. Adobe Connect kräver ingen installation av särskild programvara utan fungerar med de flesta webbläsare (en plug-in kan behöva installeras vid första användningstillfället). Hörlurar med mikrofon rekommenderas, samt en webbkamera för att synas.

Logga in i Adobe Connect, http://connect.sunet.se

Officepaket med enkätverktyg GoogleDocs

Alla lärare och studenter har tillgång till GoogleDocs, som är en molnbaserad uppsättning Office-program. I GoogleDocs kan användare dela dokument och samtidigt redigera dokument. I det fall du som lärare vill att dina studenter ska göra enklare enkäter kan formulärverktyget i GoogleDocs användas. GoogleDocs finns fritt tillgängligt för personal och studenter via studenternas e-post i Studentportalen.

En instruktion på YouTube om hur du kan skapa en enkät i GoogleDocs finns här (på engelska).

Observera att enkäter för kursutvärderingar hanteras centralt genom verktyget EvaSys.

Skärminspelning med Camtasia

Camtasia är ett verktyg som kan användas för att skapa filmer i olika format från PowerPoint-presentationer eller för att spela in det som visas på din datorskärm, vilket gör det möjligt att skapa filmer som visar hur olika program fungerar. Med Camtasia kan material enkelt skapas för att exempelvis användas i nätbaserade kurser. I Camtasia finns även möjligheter att redigera inspelningar innan det slutgiltiga materialet skapas.

Camtasia beställs via Helpdesk.

Se hur du kan använda dig av Camtasia i en videobaserade handledning

Ladda ner en lathund för Camtasia utvecklad av SHV vid Mittuniversitetet

Instruktionsfilmer för Camtasia från tillverkaren TechSmith

Verktyg för Medieproduktion, inspelningslokaler och lån av utrustning

Om du behöver filma en presentation, föreläsning, seminarium eller någon annan aktivitet för din undervisning så finns det möjlighet att låna utrustning för medieproduktion vid varje campus. UNT tillhandahåller enklare digitala videokameror samt tillbehör som trådlös mikrofon och lampor för ljussättning.

Det finns även möjlighet att boka inspelnings- och redigeringsrum med program som Adobe Premiere, Final Cut (Mac) eller Camtasia för efterarbete. UB/LRC kan hjälpa till med handledning.