Verksamhetsgrupper

Skriv ut

Verksamhetsgrupper

Universitetsbiblioteket med Lärande- och Resurscentrum (LRC) har fem verksamhetsområden med varsin verksamhetsgrupp.

Ledning / Administration / Marknadsföring

Gruppen leds av överbibliotekarie Morgan Palmqvist.

Övriga medlemmar i gruppen: 
Margaretha Andersson
Cathrine Berggren
Laura Brander
Madeleine Odén Göransson

Skicka e-post till Ledning / Administration / Marknadsföring

Digitala tjänster

Koordinator för verksamhetsområdet är Britt-Marie Sohlström.

Publicering

Medlemmar i gruppen: 
Andrew Butterworth
Torun Sundström
Maria von Essen
Lars Våge
Johanna Österåker

Skicka e-post till Publicering

Systemdrift

Medlemmar i gruppen: 
Lill Furudahl
Oskar Hammargren
Lars Johansson
Lars Våge

Skicka e-post till Systemdrift

Kundtjänst / utbildning

Kundtjänst

Koordinator för verksamhetsområdet är Madeleine Odén Göransson

Medlemmar i gruppen: 
Victoria Engman
Preschilla Helin Johansson

Anna Holmqvist
Gertrud Ivarsson
Malin Johansson
Kerstin Mårtensson
Jessica Storbjörk

Skicka e-post till Kundtjänst

Utbildning

Koordinator för verksamhetsområdet är Cathrine Berggren.

Medlemmar i gruppen: 
Laura Brander
Anders Danielsson
Gertrud Ivarsson
Sofia Pemer
Mikael Reberg
Johanna Österåker

Skicka e-post till Utbildning

Lärande- och Resurscentrum

Verksamhetschef för LRC är Laura Brander.

Övriga medlemmar i gruppen: 
Michael Andersson
Keith Bryant
Birgitta Hemmingsson
Linda Näsström
Mikael Reberg
Maria Östlund

Skicka e-post till Lärande- och Resurscentrum

Medier

Koordinator för verksamhetsområdet är Margaretha Andersson.

Övriga medlemmar i gruppen: 
Renée Abrahamsson
Jonas Degerfält
Karl-Oskar Göransson
Torun Sundström

Skicka e-post till Medier