Vanliga frågor och svar

Skriv ut

Databaser och e-böcker

Finns det någon talsyntes kopplad till e-böckerna?

 

Ja, e-böcker som laddas ner till Adobe Reader kan läsas upp med programvaran Read Out Loud från Adobe. För att få böckerna upplästa måste du aktivera Read Out Loud under menyn Visa. Där kan du även välja att programmet ska läsa upp hela boken eller enstaka sidor. Om du vill ha texten uppläst på engelska, gå till Visa - Inställningar och välj kategori Läsning. Här kan du byta röst för uppläsning på engelska.

Länk vidare;

Instruktion om talsyntesen i Adobe Reader

Hur gör jag omlån på e-böcker?

 

Du kan ladda ner boken en gång till, e-böcker kan inte förnyas.

Hur hittar jag artikeln som fulltext när jag söker i databaser?

 

Ibland finns det en PDF direkt i databasen. Finns det ingen sådan ska du använda knappen Services or Fulltext som tar dig till en ruta där länken till artikeln finns. Observera att Mittuniversitetet inte har tillgång till alla artiklar du hittar i databaserna. Om artikeln inte finns hos oss finns det istället för länken till fulltexten en länk till ett beställningsformulär, som du använder om du vill att vi ska beställa hem artikeln till dig.

Hur hittar jag databaser i mitt ämne?

 

Du hittar våra rekommenderade databaser i olika ämnen på vår sida Ämnesguider. Det finns också en alfabetisk databaslista.

Länkar vidare;

Ämnesguider

Databaser A-Ö

Bibliotekets instruktionsfilmer

Hur kommer jag åt databaser och e-böcker?

 

Läs mer om åtkomst till databaser och e-böcker

Hur laddar jag ner en e-bok från Ebrary

 

1. Börja med att skapa ett konto i Ebrary.

2. Tryck på Download och välj om du vill ladda ner hela boken eller bara vissa sidor. Spara på önskad plats.

Obs! Väljer du att ladda ner hela boken behöver du skaffa ett konto för Adobe Digital Editions för att kunna öppna boken.

Länk vidare;

Skapa Ebrary konto

Jag försöker logga in i en databas men lyckas inte. Vad gör jag för fel?

 

Först och främst måste du gå via bibliotekets databaslista. Du ska använda studentportalens användarid och lösenord när du loggar in i en databas. Kontakta Helpdesk om din studentportalsinloggning inte fungerar.

Länkar vidare;

Databaser A-Ö

Ämnesguider

Helpdesk

Jag kommer att göra en praktik utomlands. Har jag möjlighet att ta del av bibliotekets databaser då?

 

Det spelar ingen roll var i världen du befinner dig. Du kommer in i bibliotekets databaser bara du har tillgång till Internet och en fungerande studentportalsinloggning.

Jag letar artiklar i PubMed-databasen men det är så svårt att veta vilka sökord man ska använda på engelska. Finns det ett lexikon online?

 

Just för PubMed finns en svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok som heter MeSH sökverktyg. För andra sökningar kan det vara bra att använda Nationalencyklopedins inbyggda ordbok där du kan få översättning åt båda hållen. NE hittar du i vår alfabetiska databaslista.

Länkar vidare;

MeSH sökverktyg

Databaser A-Ö

Bibliotekets instruktionsfilmer

Kan flera personer läsa en e-bok samtidigt?

 

Dawsonera: De flesta titlar har obegränsat antal samtidiga användare. Ett fåtal titlar har 1-3 samtidiga användare.

Ebrary: En eller flera samtidiga användare beroende på titel.

EBSCOhost: De flesta titlar har 1-3 samtidiga användare.

OBS! Kursbok i e-format innebär inte att biblioteket kan garantera med säkerhet att alla kan få samtidig tillgång till e-boken. I enskilda fall kan tillgången vara begränsad, det är förlagen som bestämmer antal samtidiga användare eller antal markeringar (en markering/lån) för den enskilda e-boken.

Kan jag exportera referenser från e-böcker?

 

Ja, Det går att exportera referenser, men det varierar vilket referenshanteringsprogram som går att använda. EndNote och EndNote Web fungerar.

Bibliotekets instruktionsfilmer

Kan jag skriva ut och kopiera text från e-böcker?

 

Du kan skriva ut och kopiera men vissa e-boksdistributörer kräver att du först skapar ett konto. Utskrifter kan även i vissa fall vara begränsade till en sida i taget.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som användare av e-böcker, finns det några användaravtal?

 

Som användare är du skyldig att läsa den information om upphovsrätt som vissa leverantörer/utgivare har lagt ut i anslutning till resurserna. Om licensvillkoren överträds kan leverantören, tillfälligt eller permanent, stänga av åtkomsten.

Varför står det Add to queue när jag försöker ladda ner en bok från Dawsonera?

 

Vissa böcker hos Dawsonera får bara ett visst antal användare vara inne på samtidigt. Därför kan du få upp alternativet Add to queue, som betyder att du kan ställa dig i kö på boken och få ett meddelande när den är ledig igen.

För att kunna ställa dig i kö behöver du ha ett konto hos Dawsonera. Det är kostnadsfritt men inte kopplat till Miun. Du kan alltså hitta på vilka inloggningsuppgifter du vill.

 

Gamla studentuppsatser och tentor

Var hittar jag gamla tentor?

 

Gamla tentor hittar du på Studentkårens webbsidor i Sundsvall och Östersund.

Studentkåren Sundsvall, gamla tentor

Studentkåren Östersund, gamla tentor

 

 
 

Var hittar jag studentuppsatser?

 

Som student ska du från och med höstterminen 2007 registrera din uppsats på grund eller avancerad nivå i DiVA och uppsatserna är sedan sökbara i DiVA-portalen. Biblioteket hanterar därför inte längre uppsatser.

Vissa avdelningar lägger ut dem på avdelningens webbplats, andra använder konferensen i studentportalen.

Är du intresserad av andra högskolors/universitets uppsatser kan du söka och läsa dem via DiVA, LIBRIS databas Uppsök och uppsatser.se

Länkar vidare;

Söka avhandlingar och uppsatser

Uppsatser från Mittuniversitetets bibliotek - listor över uppsatser som publicerats i DiVA

Uppsatser.se - uppsatser från svenska högskolor och universitet

Uppsök

Grupprum och förvaring

Hur bokar jag ett grupprum i biblioteket?

 

Grupprum bokar du via Studentportalen. Se startsidan.

Kopiering och teknik

Hur fyller jag på mitt utskriftskonto?

 

Sundsvall

Du fyller på ditt utskriftskonto på biblioteket eller på Servicecenter. Du hittar dem i N-huset på entréplanet.

Östersund

Du fyller på ditt utskriftskonto på Servicecenter som ligger på entréplanet i G-huset eller på biblioteket plan 2.

Vad och hur mycket får man kopiera?

 

Användning av universitetsbibliotekens resurser styrs av upphovsrättslagen samt de avtal som biblioteket har tecknat med enskilda databasleverantörer, förlag och konsortier. I avtalen framkommer riktlinjer och regler som reglerar användningen. Som användare av databaserna är man skyldig att läsa avtalsinformationen som leverantören lägger upp i samband med inloggning.

Mittuniversitetet har som övriga högskolor och universitet även slutit ett avtal med Bonus Presskopia. Kopieringsavtalet reglerar hur lärare får använda material för sin undervisning. Som student har du vanligtvis rätt att kopiera begränsade delar av en bok/tidskrift (ett kapitel ur en bok eller en artikel ur en tidskrift), men endast ett eller några få exemplar.

 
Länkar vidare;

Viktigt att veta om upphovsrätt - Kungliga biblioteket

Avtalsprinciper- Kungliga biblioteket

Upphovsrätt - Regeringskansliet

Lagen om upphovsrätt - Svensk författningssamling (SFS)

Kopieringsavtal för undervisning - Bonus presskopia

Creative Commons en guide för lärare - Skolverket

Var finns kopiatorer?

 

Sundsvall

Kopiator finns på plan 2 i biblioteket som ligger i N-huset. Från och med HT-17 kommer det även att finnas en kopiator på Åkanten . Kopieringskort köper du på vaktmästeriet eller i biblioteket. Endast kortbetalning. Färgkopior beställer du hos vaktmästeriet som även hjälper dig om du har ett större kopieringsjobb.

Östersund

I biblioteket, som ligger i G-huset, finns två kopiatorer på plan 2. Du köper kopieringskort i lånedisken. Endast kortbetalning. Vaktmästeriet i hus G tar emot material för kopiering. Färgkopior beställer du på vaktmästeriet.

Var hittar jag en dator som jag kan använda?

 

Sundsvall

Länk vidare;

Mittuniversitetets datorsalar

Datorer finns även i biblioteket och på Learning Space plan 4 i N-huset.

Östersund

Länk vidare;

Mittuniversitetets datorsalar

Datorer finns även i biblioteket.

Var kan jag skanna?

 

Sundsvall

I biblioteket på  plan 2 finns  skanner. På vaktmästeriet kan du lämna in material för skanning.

Vaktmästeri Sundsvall

Östersund

I biblioteket på plan 2 finns skanner. På vaktmästeriet kan du lämna in material för skanning

Vaktmästeri Östersund

Låna och beställ

Hur får jag tag på kurslitteraturen?

 

Universitetsbiblioteket har minst två exemplar av de obligatoriska kursböckerna. Ett exemplar finns som korttidslån. Det andra exemplaret lånar vi ut på 14 dagar. Du söker kurslitteraturen i vårt sökverktyg Primo. Den hittar du på Mittuniversitetets biblioteks webbplats.

Länk vidare:

Mittuniversitetets bibliotek

Hur lånar jag om mina böcker?

 

Du använder ditt användarid och lösen från studentportalen eller personnummer och din fyrsiffriga PIN-kod. Vill du veta hur länge du kan låna om se bibliotekets låneregler.

Logga in på Mina sidor och låna om

Om boken inte tillhör Mittuniversitetet:

Låna om boken du lånat från annat bibliotek (fjärrlån)

Hur reserverar jag en bok?

 

1. Logga in i bibliotekets sökverktyg Primo. Du använder ditt användarid och lösen från studentportalen.
2. Sök rätt på det du vill reservera.
3. Klicka på Sundsvall eller Östersund under Placeringar.
4. Klicka på Reservera till höger om placeringsinformationen.
5. Välj Hämtbibliotek. Är du distansstudent kan du välja Skickas.
6. Sätt ett datum när din reservation slutar gälla. Datumet är till för andra som reserverat och kanske får materialet snabbare på detta sätt.
7. Klicka på Skicka beställning!
8. Glöm inte att logga ut.

Länk vidare:

Mittuniversitetets bibliotek

Hur skaffar jag ett lånekonto på biblioteket?

 

Ett lånekonto får du automatiskt när du registrerar dig på en kurs på Mittuniversitetet och godkänner bibliotekets låneregler. Om du missat att göra det kan du skaffa ett bibliotekskonto här; Skaffa ett bibliotekskonto

Jag behöver installera SPSS på min privata dator. Hur får jag tag på en licens?

 

Som student vid Mittuniversitetet har du möjlighet att låna programvaran SPSS för installation på din dator. Be kursansvarig lärare ta kontakt med Helpdesk för att få åtkomst till licensnyckel.

För att komma åt installationsfilerna för SPSS behöver du en länk och den länken får du via kursansvarig lärare. Hjälpguider finns på IT Helpdesks webbsida.

IT Helpdesk

SPSS finns också installerat i vissa datorsalar. Följ länken nedan för att se vilka datorsalar på campus som programmet finns installerat i.

Våra datorsalar

Jag behöver låna en bok som inte finns i bibliotekskatalogen. Hur går jag till väga?

 

Då kan vi låna in boken från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Du kan göra en beställning via sidan Fjärrlån. Alla beställningar kan bli ett inköp till Mittuniversitetets bibliotek.

Länkar vidare;

Fjärrlån

Beställ en bok

Jag bor utomlands och studerar på distans. Kan jag låna böcker av er då?

 

Biblioteket har tyvärr har ingen möjlighet att skicka böcker till distansstudenter som bor utomlands. Du kan däremot använda våra e-böcker och e-tidskrifter som du hittar via bibliotekets webbsida och i Primo. För att kunna läsa dem krävs studentportalsinloggning.

Länkar vidare;

Sök i vår katalog

Distansstudenter

Jag har en skuld hos er. Hur gör jag för att betala?

 

När du är skyldig mer än ett visst belopp blir du spärrad för lån. Om du inte kan komma in på biblioteket och betala kan du betala in på plusgiro, men du måste meddela biblioteket att du gör så. Följ instruktionerna på bibliotekets sida om hur man betalar skulder.

Länk vidare;

Betala en skuld

 

Jag skulle vilja beställa en artikel som inte finns tillgänglig. Hur mycket skulle det kosta?

 

Prislistan gäller också studenter från andra universitet/högskolor som bor i regionen. 
Att låna böcker från universitetsbibliotekets samlingar är gratis.

Länk vidare;

Prislista

Jag är distansstudent, kan jag få mina böcker hemskickade?

 

Ja, om du är registrerad hos oss som distansstudent. Annars måste du fylla i vårt formulär för ansökan om hemskick. När du fått din ansökan godkänd kan du välja alternativet Skickas när du reserverar böcker.

Länk vidare;

Ansök om hemskick av kurslitteratur

Om jag lånar böcker i Östersund får jag lämna tillbaka dem i Sundsvall då?

 

Ja, det går bra att lämna tillbaka ditt lån på valfritt bibliotek på Mittuniversitetet. Mittuniversitetets två bibliotek fungerar som ett bibliotek.

Du kan också reservera böcker som finns på det andra campusbiblioteket. Vi skickar böcker mellan oss. Undantaget är korttidslånen där någon kan vilja låna boken direkt.

Länk vidare;
Kurslitteratur

Om jag lånar ett korttidslån i Östersund får jag lämna tillbaka boken i Sundsvall då?

 

Nej, kursböcker på korttidslån måste lämnas där de lånats. Någon kan vilja låna det direkt efter dig och det tar för lång tid för oss att skicka boken till rätt bibliotek. Men alla andra lån går att lämna tillbaka på valfritt bibliotek på Mittuniversitetet.

Länk vidare;
Kurslitteratur

Primo - Hitta böcker, artiklar och tidskrifter

Hur söker man e-böcker i Primo?

 

Vi skiljer inte på böcker och e-böcker i Primo. Väljer du resurstyp "Böcker" får du träff på båda.

Jag behöver låna en bok som inte finns i sökverktyget Primo. Hur går jag tillväga då?

 

Då kan vi låna in boken från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Du kan göra en beställning via sidan Beställ bok eller artikel. Alla beställningar kan bli ett inköp till Mittuniversitetets bibliotek.

Länk vidare:

Beställ bok eller artikel

Kan jag söka tidskrifter i Primo?

 

Ja det kan du. Gå till Primo och välj Fler sökingångar och sedan Tidskrifter

Vad är en vetenskaplig artikel?

 

Det finns ett antal krav som ställs på en artikel för att den ska räknas som vetenskaplig. Artikeln ska vara publicerad i en tidskrift som har ett råd av vetenskapligt skolade granskare (eng. referees). Före publicering har artikeln genomgått en granskning av vetenskapsmän inom ämnet (eng. peer review), som ser till att den uppfyller kraven på vetenskaplighet. Följande moment ska ingå i en vetenskaplig artikel; Abstract, Introduktion, Metodbeskrivning, Resultat, Diskussion, Acknowledgement och Referenser.

Länk vidare:

Vetenskapliga artiklar

Var hittar jag avhandlingar i mitt ämne?

 

Du kan söka avhandlingar i vårt sökverktyg Primo genom att avgränsa din sökning med Dissertations i vänstermenyn. Vi rekommenderar dock att du kompletterar din sökning i Primo genom att gå till databasen SwePub. I Libris hittar du också avhandlingar. Välj Utökad sökning och materialtyp Avhandlingar.

Länkar vidare:

SwePub

Libris

Skriva referenser

Hur skriver man referenser?

 

Det finns många vedertagna system att citera en författare på och också att skriva referenser. Vilket system man väljer beror oftast på inom vilket område man publicerar sig. Din handledare kan tala om vilket system du skall använda.

Länk vidare:

Referenshantering och plagiering hittar du i modul 4 i Biblioteket i Moodle

Kan jag exportera referenser från e-böcker?

 

Ja, det går att exportera referenser, men det varierar vilket referenshanteringsprogram som går att använda. EndNote, EndNote Online och Zotero fungerar.

Bibliotekets instruktionsfilmer