Studieverkstaden

Skriv ut

I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word, studentportalen och Moodle. Bemanningen utgörs av skrivhandledare, bibliotekarier och studentmentorer.

Studieverkstaden hittar du i bibliotekets lokaler på båda campusorter mellan 13.00 och 14.30 varje vardag under terminstid (såvida inte annat anges).

För distansstudenter har skrivhandledarna ett drop-in via Zoom på onsdagar 10.00–11.30. Studentmentorerna når du via e-post eller telefon; vid frågor om informationssökning och referenshantering får du gärna chatta eller maila med biblioteket.

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses både i biblioteket och via Zoom för distansstudenter.

Boka bibliotekarie – för hjälp med databassökningar och referenshantering

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande