Studiehjälp

Skriv ut

På bibliotekets sidor för studiehjälp kan du hitta hjälpmedel och verktyg som kan hjälpa och förbättra dina studier.

Studentmentorerna är tillgängliga under vardagar för att hjälpa dig praktiskt med t.ex. Wordformatering och studentportalen.

Din studieteknik kan förbättras med hjälp av inspelade föreläsningar, webbkurser, m.m.

Digitala verktyg introducerar dig till lärplattformen Moodle, mötesverktyget Adobe Connect och GoogleDocs.

Learning Space i Sundsvall är en inspirerande lärandemiljö som du har tillgång till dygnet runt.