Studentmentorer

Skriv ut
student och studentmentor i samtal

Studentmentorer är ett stöd för dig i ditt lärande. Studentmentorerna finns på plats i våra campusbibliotek och du som är distansstuderande kan självklart också kontakta dem via e-post.

Studentmentorerna kan hjälpa dig med:

  • Grundläggande IT-frågor (officepaketet).
  • Studentportalen och lärplattformen.
  • Grunderna i uppsats- och PM-skrivande. Se också bibliotekets sida om dokumenthantering.

Klicka här för att kontakta Studentmentorerna!