För att få skriva sin tentamen måste man anmäla sig och det gör du i Studentportalen under ”Mina studier” och väljer alternativet ”Tentamensanmälan”.

2019-01-17, Krister Holm