Vid utsökning av scheman i schemaprogrammet Time Edit eller Studentportalen så kan det på vissa kurser finnas två kurstillfällen för samma termin. Om det är så, välj båda för att vara garanterad att du ser det aktuella schemat.

Felsökning pågår.

2019-01-07, Krister Holm