Från och med fredag 28 juni 2019 läggs alla nyheter för studenter ut på de nya studentsidorna  www.miun.se/student

Använd portalnyheter@miun.se om du behöver lägga ut nyheter

2019-07-01, Bengt Nilsson