Slutrapporten är klar för kluster fem i Treklöverns granskning, den omfattar examen inom psykologi och kriminologi. Utbildning inom ämnet psykologi vid Mittuniversitetet kommer väl ut och bedöms som välfungerande.

Bedömargruppen har granskat fristående kurser i psykologi och psykologprogrammet vid Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet liksom det nedlagda kandidatprogrammet i kriminologi, det planerade kandidatprogrammet i kriminologi, och pågående distanskurser i kriminologi vid Mittuniversitetet. 
 

Ett övergripande positivt intryck

Ämnet psykologi vid Mittuniversitetet är överlag ett fint intryck tycker bedömargruppen. De har granskat självständiga arbeten, läst självvärderingar och följt upp med intervjuer under platsbesöket. De menar att både kurser och program i huvudsak är välfungerande. Men även om helhetsintrycket är positivt har bedömargruppen identifierat områden som kan och bör åtgärdas för att förbättra kvaliteten på utbildningarna. Många av dessa punkter har redan identifierats i självvärderingarna vilket innebär att åtgärder till förändring i vissa fall redan har vidtagits eller planeras att vidtas. 

Kriminologi svårutvärderat

Bedömningsgruppen fann det mycket svårt att utvärdera ämnesområdet kriminologi eftersom Mittuniversitetet inte har något kriminologiprogram i sitt nuvarande utbildningsutbud. Utvärderingen som trots allt gjordes byggde därför på det nedlagda kandidatprogrammet i kriminologi, det planerade kandidatprogrammet i kriminologi, och pågående distanskurser i kriminologi.

 

Du hittar hela slutrapporten för kluster fem här

2019-06-13, Krister Holm