Nyligen har en enkät gått ut till alla Mittuniversitetets studenter via e-post. Syftet med enkäten är att undersöka hur studenter på Mittuniversitetet mår, hur du som student upplever din studiesituation och tillgången till de olika stödfunktioner som universitetet har. Studiens resultat förväntas ge underlag som kan hjälpa universitetet att utveckla studiemiljön och det stöd som studenter har rätt till under sin studietid.

Alla studenter erbjuds att besvara enkäten men du själv avgör om du vill. Enskilda studenter kan inte på något sätt identifieras och resultatet kommer att presenteras i diagram och tabeller. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i.

Studien genomförs inom ALP-projektet Supported Education. I projektet ingår representanter för Studenthälsan, Samordnarna för funktionshinder, Studentkårerna och lärarna. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som överlämnas till universitetets rektor.

För frågor tag kontakt med Maria Warne, maria.warne@miun.se, lektor på Institutionen för Hälsovetenskap.

2019-05-14, Marlene Jonsson