Mittuniversitetet har inrättat ett hållbarhetspris som i år ska det delas ut för första gången. Du kan nominera dig själv eller någon studiekamrat till priset!

Syftet med det årliga priset är att stimulera och uppmärksamma särskilt goda insatser inom området hållbar utveckling. Priset är ett diplom samt utmärkelsen Mottagare av Mittuniversitetets pris för bästa självständiga arbete/examensarbete inom hållbar utveckling. Pristagaren kommer även att bli inbjuden till banketten vid Mittuniversitetets årshögtid.

Nominering

Medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet kan nominera kandidater till priset. Bedömningsunderlag är godkänt självständigt arbete på grund- eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet som omfattar minst 7,5 hp. Arbetet ska ha genomförts under det studieår (läsår) som nomineringen gäller. Doktors- och licentiatavhandlingar omfattas inte. Du kan föreslå vem som bör få årets pris fram till och med den 31 augusti via följande webbformulär.

Mer information

På informationssidan om hållbarhetspriset kan du läsa om jury, bedömningskriterier med mera.

2019-03-04, Eva Viktorsson