Vid utsökning av scheman i schemaprogrammet Time Edit eller Studentportalen så kan det på vissa kurser finnas två kurstillfällen för samma termin och om det är så välj båda för att vara garanterad att du ser det aktuella schemat.

Felsökning pågår och har med integreringen av nya Ladok att göra.

2018-11-30, Eva Viktorsson