Avdelningen för socialt arbete inbjuder medarbetare, studenter, praktiker och allmänhet till glokala dagen den 20 sep kl 9–12:30 på Campus Östersund.

Olika erfarenheter av det sociala arbetets praktik runtom i världen är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen av det sociala arbetets fält. Under dagen ges därför även tillfälle att lyssna till socionomstudenters erfarenheter av det sociala arbetets praktik om fältförlagda studier i relation till lokala sociala problem och dess globala sammanhang. I år kommer alla bidrag att ske på svenska. Avdelningen kommer att organisera tolkning till engelska för de centrala inslagen för internationella åhörare. Samtalen med utställarna kan också ske på engelska.

Program och mer information finns i Mittuniversitetets kalendarium

2018-09-13, Eva Viktorsson