Är du intresserad av utlandsstudier våren 2019? Ansökan om restplatser är öppen 3-25/9. Kontakta din avdelnings internationella kontaktperson eller International Relations Office för mer information.
miun.se/utlandsstudier

2018-09-12, Krister Holm