• Utskrifter och kopiering
• Word, Excel och Powerpoint
• Studentportalen, Moodle och Eduroam
• Grunderna i uppsats- och PM-skrivande

Studentmentorer träffar du
måndag-fredag kl. 11-15

I Sundsvall i biblioteket på våning 4 Learning space
I Östersund i biblioteket bredvid lånedisken

biblioteket.miun.se/studentmentorer
studentmentor@miun.se
010-142 88 00 (Sundsvall)
010-142 79 68 (Östersund)
 

2018-09-11, Mikael Reberg