Det nationella prenumerationsavtalet mellan förlaget Elsevier och Bibsamkonsortiet, som Mittuniversitetets bibliotek är anslutet till, har sagts upp från och med 1 juli. Anledningen är att Elsevier, i de förhandlingar som pågått en längre tid om ett nytt avtal, inte kunnat tillmötesgå kraven på öppen tillgång som ställs för att uppnå regeringens mål om öppen tillgång till forskning år 2026.

Mittuniversitetets biblioteks användare har tillgång till förlaget Elseviers tidskrifter utgivna från 1995 och framåt på plattformen ScienceDirect. När avtalet nu sägs upp innebär det att vi har fortsatt tillgång till nuvarande innehåll i ScienceDirect men åtkomsten till det som publiceras från 1 juli stängs av.

Mer information om bakgrunden till uppsägningen av avtalet, pågående förhandlingar och regeringens mål för öppen tillgång finns på följande länkar:

Pressmeddelandet från Kungliga biblioteket

Frågor och svar till användare på Kungliga bibliotekets Open Access blogg

Under en övergångsperiod kommer all information om vad vi har och inte har tillgång till i ScienceDirect inte stämma, det kan se ut som att du ska komma åt något som i själva verket inte ingår i vårt avtal. Vi arbetar på detta. Artiklar som inte ingår i bibliotekets abonnemang kan alltid beställas som fjärrlån.

Beställ en artikel (Bibliotekets webb)

Kontakta biblioteket

2018-06-19, Mikael Reberg