Den 25 maj träder nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ställer högre krav på tydlig information, dokumentation och hantering av personuppgifter än den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Arbete pågår för närvarande med att sammanställa information om hur Mittuniversitetet använder de personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig som student hos oss. Den uppdaterade informationen kommer att användas vid registreringen till höstterminen.

Till hösten utkommer även ett informationsmaterial för studenter som kommer att hantera personuppgifter i sina studentarbeten.

Generell information om hur Mittuniversitetet hanterar personuppgifter

2018-05-24, Eva Viktorsson