I samband med ett serverbyte hos vår externa leverantör av Miun Play kommer vi att behöva stänga följande system:

Miun Play är en mediatjänst som är integrerad i Moodle under namnet Kaltura.
Kl. 10.00 den 16 maj är planen att båda systemen ska vara i funktion igen.

2018-04-09, Michael Andersson