Nu har du som student möjlighet att prova mindfulness, dvs övningar att vara här och nu och kan användas som ett sätt att hantera stressen i vardagen. Sammankomsten sker i grupp.
 
Tid och plats:
Sundsvall
17 oktober 15.00-16.00 i N 417
18 oktober, 8.30-9.30 i N 417    
 
Östersund
19 okt, 15.30-17.00 i G 2363
20 okt 8.30-10.00 i G 2363     
 
För anmälan och information kontakta samordnaren för
studenthälsan, Helena Söderberg helena.soderberg@miun.se,
utbildad mindfulnessinstruktör.

2017-10-12, Krister Holm