Universitetsstyrelsen beslutade den 11 maj att Mittuniversitetet från och med den 1 januari 2018 ska ha två prorektorer, en med ansvar för utbildningsfrågor och en med ansvar för forskningsfrågor.

Rekryteringsarbetet kommer att inledas efter sommaren och avsikten är att prorektorerna ska utses bland Mittuniversitetets anställda. Medarbetare och studenter inbjuds redan nu att lämna förslag på personer som är lämpliga för de båda prorektorsuppdragen. Behöriga att utses till prorektorer är lärare som uppfyller behörighetskraven för professor eller lektor.

Förslag skickas senast den 6 augusti till chefsjurist Arne Wahlström som håller i administrationen av rekryteringsprocessen.

Skriv ”Prorektorsförslag” i ämnesraden och skicka ditt förslag till arne.wahlstrom@miun.se

2017-06-09, Elin Rodin