Universitetsbiblioteket (UB) genomför en enkätundersökning ungefär vartannat år, i syfte att få kunskap om hur UB:s utbud och service fungerar. Det är ca 25 frågor att besvara som tar ca 3 minuter. Resultatet från enkäten använder UB för att lättare kunna anpassa verksamheten utifrån våra målgruppers behov. I slutet av enkäten finns möjlighet att anmäla sig till utlottning av en MIUN-profilprodukt motsvarande 200kr.

Länk till enkäten skickas snart ut till samtliga studenter via e-post.

 

Välkommen att delta! Vi ser fram emot dina synpunkter.

 

Hälsningar,

Mittuniversitetets bibliotek

2017-05-18, Mikael Reberg