Alla studenter och anställda som är knutna till Mittuniversitetet når ett flertal databaser via databaslistan på bibliotekets webbsida. Sitter man utanför campus får man logga in med sin studentportalsinloggning.

I listan finns bland annat databasen Zeteo, en juridikdatabas med rättsinformation som lagtexter, avgöranden, förarbeten osv. Den innehåller även förlagets egenproducerade nyhetsartiklar inom olika juridiska ämnesområden. Abonnemanget av Zeteo har återupptagits efter önskemål från studenter efter att för en tid varit avslutat.

2017-04-11, Mikael Reberg