Under vecka 11 och 12 genomför företaget Svenskt Kvalitetsindex undersökningen ”Nöjd Student” på uppdrag av Mittuniversitetet. Om du som student skulle bli uppringd är vi mycket tacksamma om du tar dig tiden att besvara frågorna.

Tack på förhand!

 

2017-03-13, Elin Rodin