Språkverkstad

Skriv ut

Projektet Språkverkstaden avslutas den 4 juni 2017. Efter detta datum kommer Mittuniversitet inte kunna erbjuda språkhjälp till studenter. Vi avrundar vår verksamhet genom att uteslutande fokusera på redan inkomna ärenden och tar inte längre emot nya. På grund av detta har vårt ansökningsformulär avlägsnats. Tack för den här tiden, och lycka till!

Med vänlig hälsning, Kristian, Mattias och Jessica

Kristian Dyrvold, språkhandledare     Mattias Sjöqvist, språkhandledare i Östersund     
Kristian Dyrvold, Mattias Sjöqvist och Jessica Storbjörk