Söka, skriva och referera

Skriv ut

Biblioteket i Moodle är bibliotekets resurssida i Moodle. Här har vi samlat mängder av information, filmer, guider och instruktioner för att ge dig hjälp och tips när du ska söka artiklar, skriva referenser, funderar över källor och mycket, mycket mer. Resurserna är indelade i fem moduler som har olika teman och här nedanför hittar du en kort presentation av respektive modul. Klicka dig vidare på länkarna för att utforska de ämnen du är intresserad av.

Hitta och låna böcker
Här får du veta hur du söker i Primo, hur du lånar, reserverar och lånar om böcker på Miun, hur våra e-böcker funkar och hjälp att tolka referenser.

Söka artiklar och annat material
Här hittar du allt som har med databaser och artikelsökningar att göra; hur du planerar din sökning, hur du lägger upp effektiva sökstrategier, hur du använder AND och OR, hur du använder * och " ", fritextsökningar och ämnesordssökningar, hur du dokumenterar dina sökningar osv. Här finns även instruktioner i att söka annat material, såsom bilder, uppsatser och svenskt material.

Granska och värdera vetenskapliga källor
När du hittat ditt material måste du granska det för att värdera om det är av tillräckligt hög kvalité och relevant för din uppgift. Här hittar du allt om vetenskapliga (peer reviewed) artiklar, originalartiklar, primärkällor, källkritik m.m.

Skriva och referera
När du hittat och granskat ditt material är det dags att skriva. Undrar du vad akademisk skrivande är eller hur du sidnumrerar i Word, så är det här du ska titta. Här hittar du också mer än du någonsin visste fanns om referenser, referenssystem och referenshanteringsprogram.

Ämnesguider
I våra ämnesguider hittar du databaser och resurser speciellt utvalda för just ditt ämne.