Skrivhandledning

Skriv ut

Du som behöver stöd i att skriva akademiska texter på svenska kan få hjälp av Mittuniversitetets skrivhandledare. Handledningens syfte är att hjälpa dig att utvecklas vidare i din skrivprocess; den bör således betraktas som ett komplement till det stöd som ges av lärare och handledare (och är inte avsedd för att snabbt åtgärda inlämningsuppgifter). Vi erbjuder både individuell handledning och stöd till skrivarpar. Handledning av distansstudenter genomförs främst via Zoom.

Vi kan hjälpa dig med att:

  • hitta en lämplig akademisk stil (undvika talspråk och onödigt tillkrånglat språk).
  • reda ut språkfrågor avseende exempelvis grammatik och skiljetecken.
  • skapa sammanhängande meningar och stycken.
     

Vad vi inte kan hjälpa dig med:

  • Återkoppling på ämnesinnehåll.
  • Korrekturläsning eller rättning av texter.

Vänligen notera att skrivstödet för tillfället endast ges för texter på svenska.

Drop-in

Vi erbjuder även möjlighet till obokad språkhandledning, antingen på campus eller online för distansstudenter.
Drop-in vid campus, (Östersund G2240, Sundsvall N422):
Tisdagar klockan 11–13
Torsdagar klockan 12–14

Drop-in online (för distansstudenter):
Onsdagar klockan 10–12
https://miun-se.zoom.us/j/276545067

Boka skrivhandledning Boka skrivhandledning

Här kan du boka tid med en skrivhandledare.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.