Skrivhandledning

Skriv ut

Du som behöver stöd i att skriva akademiska texter på svenska kan få hjälp av Mittuniversitetets skrivhandledare. Handledningens syfte är att hjälpa dig att utvecklas vidare i din skrivprocess; den bör således betraktas som ett komplement till det stöd som ges av lärare och handledare (och är inte avsedd för att snabbt åtgärda inlämningsuppgifter). Vi erbjuder både individuell handledning och stöd till skrivarpar. Ansök om en handledningstid via kalendern nedan. Handledning av distansstudenter genomförs främst via Zoom.

Vi kan hjälpa dig med att:

  • hitta en lämplig akademisk stil (undvika talspråk och onödigt tillkrånglat språk).
  • reda ut språkfrågor avseende exempelvis grammatik och skiljetecken.
  • skapa sammanhängande meningar och stycken.
     

Vad vi inte kan hjälpa dig med:

  • Återkoppling på ämnesinnehåll.
  • Korrekturläsning eller rättning av texter.

Vänligen notera att skrivstödet för tillfället endast ges för texter på svenska.

Drop-in

På vardagar under terminstid klockan 13.00–14.30 finns möjlighet till språkhandledning utan bokningsbehov vid Studieverkstaden i Universitetsbibliotekets lokaler på båda campus.

Dessutom erbjuder vi drop-in online för distansstudenter på onsdagar under terminstid klockan 10.00–11.30 via denna Zoomlänk:
https://miun-se.zoom.us/j/276545067

Boka tid

Som student kan du boka en tid med en skrivhandledare antingen på campus eller på distans genom att klicka på knappen nedan och hitta en tid som passar dig i skrivhandledarnas kalender.

Som lärare kan du boka föreläsningar i akademiskt skrivande för dina studenter.