Service till andra bibliotek

Skriv ut

Vi lånar ut böcker och levererar artiklar till offentligt finansierade bibliotek. För företagsbibliotek gäller särskilda regler se Prislista.

Beställningar

Beställningar görs i Libris.

Lånetider

Monografier lånetid 30 dagar. Vi lånar inte ut kursböcker, referensböcker, tidskrifter eller uppsatser.

Priser för fjärrlåneservice

Boklån är gratis. Artikelleverans 80 kr/artikel. Bibliotek som inte debiterar Mittuniversitetets bibliotek blir inte debiterade. Vi deltar i Norfri frizon för fjärrlån. övrigt se vår prislista.

Omlån av utlånat material

Omlån gör du i Primo. För att logga in skriv vår librissigel följd av er egen librissigel i båda fälten. Omlån kan även göras via e-post.

Ansvar för lånade medier

För ej återlämnade eller skadade böcker blir inlånande bibliotek ersättningsskyldig. Bisam bibliotek som inte debiterar Mittuniversitetets bibliotek debiteras inte. I andra fall utgår en schablonavgift på 600 kr/bok.

Kontakt

biblioteket@miun.se