Service till andra bibliotek

Skriv ut

Vi lånar ut böcker och levererar artiklar till offentligt finansierade bibliotek. För företagsbibliotek gäller särskilda regler se Prislista.

Beställningar

Beställningar görs i Libris.

Lånetider

Monografier lånetid 30 dagar. Vi lånar inte ut kursböcker, referensböcker, tidskrifter eller uppsatser.

Priser för fjärrlåneservice

Boklån är gratis. Artikelleverans 80 kr/artikel. Bibliotek som inte debiterar Mittuniversitetets bibliotek blir inte debiterade. Vi deltar i Norfri frizon för fjärrlån. övrigt se vår prislista.

Automatiska omlån av utlånat material

Böcker lånas om automatiskt när lånetiden börjar närma sig sitt slut, så länge de inte är reserverade av någon annan. När boken inte längre kan lånas om kommer ett meddelande att det är dags att lämna tillbaka boken. En bok kan lånas om i upp till 150 dagar. Kontakta oss om ni har problem att logga in på ert konto.

Ansvar för lånade medier

För ej återlämnade eller skadade böcker blir inlånande bibliotek ersättningsskyldig. Bisam bibliotek som inte debiterar Mittuniversitetets bibliotek debiteras inte. I andra fall utgår en schablonavgift på 600 kr/bok.

Kontakt

biblioteket@miun.se