Resursrum - Sundsvall

Skriv ut

Resursrummen finns för dig som har en funktionsnedsättning av något slag. Här finns datorer med program som hjälper dig att läsa och skriva. Datorerna är försedda med skanner, skrivare och internetanslutning.

I Sundsvall finns tre resursrum placerade i Learning Space i N-huset. Rummen är bokningsbara och åtkomliga dygnet runt. Kontakta samordnare för åtkomst till ett resursrum, intyg på funktionsnedsättning krävs.

Boka en tid för visning av programmen

Victoria Engman
Anna Holmqvist

Program som finns i datorerna

Amis

För att läsa Daisy-talböcker i dator krävs ett läsprogram. Amis är ett internationellt utvecklat program som kan laddas ned gratis.

Gustavas ordböcker

Svensk och engelsk ordbok. Ord, uttryck, synonymer, exempel, fraser och främmande ord. I dessa ordböcker hittar man ord även om man stavar dem fel.

SpellRight

SpellRight rättstavningsprogram på engelska.

Stava Rex

Rättstavningsprogram för svenska. Programmet är utvecklat för dyslektiker men används även av andra med läs- och skrivsvårigheter.

Textviewer

Program för att läsa e-textböcker.

Tor Talk

Tor Talk är en talsyntes som läser upp all sorts text på skärmen

Zoomtext

Förstoringsprogram med inställbar förstoring mellan 1,25 och 36 gånger. Textutjämning för alla färger. Bra inställningsmöjligheter för mus och skrivmarkörer. Texter uppläses via talsyntes.