Projekt

Skriv ut

Pågående projekt

Förstudie: Ombyggnation av campusbiblioteket Östersund

Uppdraget är att genomföra en formell förstudie (Dnr MIUN 2019/570) som resulterar i en skiss över det ombyggda campusbiblioteket – "Bibliotek 2.0". Ritningen ligger till grund för den kostnadsberäkning som ska presenteras för Mittuniversitetets ledning i september 2019

Projektbeskrivning

Projekt Nytt bibliotekssystem

Det övergripande målet med projektet är att UB inom en överskådlig framtid (ca 2 år) ska ha en ny systemlösning i drift. I första hand ett bibliotekssystem som ersätter nuvarande Aleph, men lösningen kan bestå i ett helhetskoncept från en leverantör eller av flera samverkande delsystem från olika leverantörer, kommersiella eller open source.

Projektets delar
Projektet kan delas in i två faser med varsina delmål. Första fasen är den utredande delen vars mål är en kravspecifikation för ny systemlösning. Därefter följer implementeringsfasen vars mål är att ha ett nytt system i drift.

Tidsplan

2017-

Projektgrupp

Lill Furudahl, Oskar Hammargren, Lars Johansson, Marie Rönnlund, Torun Sundström (Projektledare) och Lars Våge.

Projektsida - Nytt bibliotekssystem (kräver inloggning)

Avslutade projekt

Projekt Observation UB

Projektet omfattade en studie i form av observationer i universitetsbibliotekets publika miljöer. Observationer som metod är en del av UX (User Experince), ett samlingsbegrepp för kvalitativa och etnografiska metoder för att undersöka människors upplevelse av en företeelse eller plats. Under 2 dagar i november 2017 observerades besökarnas sätt att använda biblioteket.

Tidsplan

Projektet inleddes i oktober 2017 och avslutades i mars 2018.

Projektgrupp

Avdelningen för Studiemiljö och kommunikation (SOK). Marie Rönnlund, Madeleine Odén-Göransson, Maja Hörnberg, Anita Frisk, Anna Holmqvist, Eva Lundin, Ann-Christin Hägglund, Mikael Reberg.


 

Projekt Infrastrukturen UB - 2017

Projektet ska säkerställa att en dokumenterad informationsstruktur finns etablerad i verksamheten som möjliggör att alla medarbetare vid biblioteket har tillgång till den information som de behöver för att kunna lösa sina vardagliga arbetsuppgifter. Informationsstrukturen omfattar gemensamma e-postflöden, gemensamma dokumentdelningsytor, rutiner för vidarebefordran av särskilda frågor från informationsdisk till specifika mottagare inom biblioteket samt eventuell informations- och kunskapsdelning via bloggar och gemensamma kalendrar med tillhörande riktlinjer för användandet.

Tidsplan

Projektet inleddes i april 2017 och avslutades januari 2018.

Projektgrupp

Renee Abrahamsson, Preschilla Helin Johansson, Lars Johansson, Mikael Reberg (projektledare), Mattias Sjöqvist, Johanna Österåker.