Prislista för offentliga bibliotek

Skriv ut
Att låna böcker från universitetsbibliotekets samlingar är gratis!
 

Fjärrlån, utlån

Utlån av böcker gratis
Kopior (artiklar) 80 kr/artikel
Snabbservice (artikelkopior) 140 kr/artikel
Frizon Bisam (artiklar) gratis
Frikrets NORFRI (artiklar) gratis

Avgift för skadat eller förkommet material

Litteratur och media tillhörande Mittuniversitetet 600 kr (inkl. adm. avgift) eller materialets egentliga pris då värdet överstiger 600 kr