Prislista för företag, organisationer och företagsbibliotek

Skriv ut

Fjärrlån - utlån från vår egen samling

Beträffande artiklar ur elektroniska tidskrifter förekommer i vissa fall särskilda regler. Kontakta biblioteket@miun.se.

Utlån av böcker 150 kr/order
Kopior (artiklar) 150 kr/order
Snabbservice (artikelkopior) + 200 kr/order

Fjärrlån - inlån från övriga Sverige och Norden

Böcker och rapporter (tryckt material) 250 kr/order
Artikelkopior 150 kr/order eller ordens egentliga pris då kostnaden överstiger 150 kr
Snabbleverans (om möjligt) + 200 kr/order

Fjärrlån - inlån från övriga världen

Böcker och rapporter (tryckt material) 400 kr/order eller ordens egentliga pris då kostnaden överstiger 400 kr
Artikelkopior 250 kr/order eller ordens egentliga pris då kostnaden överstiger 250 kr
Snabbleverans (om möjligt) + 200 kr/order

Avgift för skadat eller förkommet material

Litteratur och media 600 kr (inkl. adm. avgift) eller materialets egentliga pris då värdet överstiger 600 kr

Vi tar även emot IFLA vouchers

Kom in till biblioteket

För lokala företag finns en sk. "walk in use" för användning av Mittuniversitetets samling. Välkomna in till något av våra campusbibliotek för mer information och hjälp.

Informationssökning

Visning och enklare demonstration gratis
Kurser i informationssökning och EndNote kontakta resp. bibliotekschef för offert
Sökuppdrag 500 kr per påbörjad halvtimme