Prislista för anställda

Skriv ut

Att låna böcker från universitetsbibliotekets samlingar är gratis!

Avgift för skadat eller förkommet material

Litteratur och media tillhörande Mittuniversitetet samt fjärrlån Ersätts av låntagaren med nytt exemplar om möjligt. I annat fall blir avgiften 600 kr (inkl. adm. avgift) eller materialets egentliga pris då värdet överstiger 600 kr.
Skåpnycklar faktisk kostnad
Datorer faktisk kostnad
Övrig teknisk utrustning faktisk kostnad
 

Fjärrlån - beställningar från andra bibliotek

Fjärrlån för anställda är kostnadsfritt

Lån av böcker inom Norden ingen kostnad
Lån av böcker utanför Norden ingen kostnad
Lån av mikrofilm ingen kostnad
Microfiche från SVAR ingen kostnad
Kopior (artiklar) av papperstidskrifter ur eget bestånd ingen kostnad
Kopior (artiklar) från Sverige och övriga nordiska länder ingen kostnad
Kopior (artiklar) från bibliotek utanför Norden ingen kostnad
Snabbleverans (om möjligt) ingen kostnad
Standarder och patent ingen kostnad

Informationssökning - internt

Kurser i informationssökning som lärare bokar för studenter ingen kostnad
Kurs i EndNote ingen kostnad
Sökning i bibliotekets databaser ingen kostnad

Informationssökning - externt

Visning och enklare demonstration ingen kostnad
Kurser i informationssökning och EndNote kontakta resp. bibliotekschef för offert
Sökning i bibliotekets databaser på plats ingen kostnad