Personal

Skriv ut
Anders Danielsson Bibliotekarie
Andrew Butterworth Bibliotekarie
Anita Frisk Biblioteksassistent
Ann-Christine Hägglund Biblioteksassistent
Anna-Karin Enqvist  Skrivhandledare
Anna Holmqvist Biblioteksassistent
Anna Vedin Administratör
Anna-Lena Stöök Biblioteksassistent
Bengt Redeborn Bibliotekarie
Birgitta Hemmingsson Universitetspedagogisk utvecklare
Björn Biller Universitetspedagogisk utvecklare
Britt-Marie Sohlström Avdelningschef Forskningsnära tjänster (FNT)
Britta Renman Bibliotekarie
Cathrine Berggren Biträdande överbibliotekarie (UBK)
Emil Berggren Bibliotekarie
Eva Lundin Biblioteksassistent
Gertrud Ivarsson Bibliotekarie
Helen Asklund Universitetspedagogisk utvecklare/bibliotekarie
Johanna Österåker Bibliotekarie
Jonas Degerfält Bibliotekarie
Karl-Oskar Göransson Bibliotekarie
Kerstin Mårtensson Bibliotekarie
Lars Johansson Webbutvecklare
Lars Våge Bibliotekarie
Laura Brander Universitetspedagogisk utvecklare
Lena Karlsson Tf. avdelningschef Utbildningsnära tjänster (UNT)
Lill Furudahl Bibliotekarie
Linda Näsström Universitetspedagogisk utvecklare
Liselott Jacobson Biblioteksassistent
Maja Hörnberg Biblioteksassistent
Malin Johansson Biblioteksassistent
Maria von Essen Bibliotekarie
Maria Forslin Systemspecialist
Marie Rönnlund Bibliotekarie
Marlene Franzén Bibliotekarie
Mattias Sjöqvist Språkhandledare
Michael Andersson Systemspecialist
Mikael Reberg Universitetspedagogisk utvecklare
Morgan Palmqvist Överbibliotekarie
Oskar Hammargren Bibliotekarie
Preschilla Helin Johansson Biblioteksassistent
Renée Abrahamsson Bibliotekarie
Torun Sundström Avdelningschef Vetenskaplig informationsförsörjning (VIF)
Victoria Engman Biblioteksassistent