Pedagogisk inspirationsdag

Skriv ut

UB/LRC anordnar årligen en pedagogisk inspirationsdag, med inbjudna gäster både från Mittuniversitet och andra lärosäten. Vi vill på det sättet lyfta goda pedagogiska exempel ur vår verksamhet och skapa utrymme för en pedagogisk dialog vid lärosätet.

I år kommer pedagogiska inspirationsdagen att äga rum i Fälldinsalen på campus Sundsvall och temat är aktivt lärande. Programmet hittar du här till höger.

Se inspelningar från presentationerna under Pedagogiska inspirationsdag 2016

 Varmt välkommen!