Organisation

Skriv ut

UB:s uppdrag är att i vid bemärkelse bedriva lärandestöd riktad till studenter och lärare. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur och att stödja informationskompetens i utbildningen samt en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Biblioteket har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för samtliga anställda vid lärosätet. Biblioteket är även öppet för allmänheten. 

Läs mer om bibliotekets organisation på universitetets övergripande organisationssida.

Biblioteksråd

Biblioteksrådet ska behandla övergripande strategiska frågor rörande universitetsbibliotekets inriktning och verksamhet, samt utgör ett rådgivande organ till bibliotekschefen. Rådet ska även säkerställa och verka för att universitetsbiblioteket används effektivt i såväl grundutbildning som forskning.

Biblioteksrådets protokoll (kräver inloggning)

Rådet sammanträder med fyra möten per år och har följande sammansättning:

Ordförande

Eva Dannetun, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.

Representanter från fakulteterna

Sandra Wall-Reinius HUV
Roland Anrup, HUV
Åsa Carlsund, HUV
Ersättare: Anders E Johansson, HUV

Ingela Bäckström NMT
Mattias Edman, NMT
Christina Amcoff Nyström, NMT
Ersättare: Kristina Brink, NMT

Studentrepresentant

Caroline Vendle, studentkåren Sundsvall
Hilda Månsson, studentkåren Östersund

Biblioteksrepresentant

Saman Rashid, bibliotekschef
Cathrine Berggren, bitr. bibliotekschef (Biblioteksrådets sekreterare)
 

Bibliotekschef

Saman Rashid