Organisation

Skriv ut

Fyra avdelningar och ett bibliotekskansli

UB:s uppdrag är att i vid bemärkelse bedriva lärandestöd riktad till studenter och lärare. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur, att stödja informationskompetens i utbildningen och att erbjuda ett pedagogiskt/didaktiskt stöd till lärare samt en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Biblioteket har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för samtliga anställda vid lärosätet. Biblioteket är även öppet för allmänheten. Fyra avdelningar och ett bibliotekskansli svarar upp mot lärosätets behov av bibliotekstjänster och lärandestöd.
Läs mer om våra avdelningar på universitetets övergripande organisationssida.

Biblioteksråd

Biblioteksrådet är ett rådgivande organ till rektor, med uppgift att behandla frågor om bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval.

Biblioteksrådets protokoll (kräver inloggning)

Rådet har följande sammansättning:

Representanter från fakulteterna

Hans-Erik Nilsson, NMT, ordförande
Christina Amcoff Nyström, NMT
Håkan Edlund, NMT
Ersättare: Kristina Brink, NMT

Örjan Sundin, HUV
Erika Schagatay, HUV
Ersättare: Roland Anrup, HUV

Studentrepresentant

Caroline Vendle, studentkåren Sundsvall
Linus Theorell, studentkåren Östersund

Doktorandrepresentant

vakant

Representanter från biblioteket

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie
Cathrine Berggren, biträdande överbibliotekarie, tf avdelningschef SOK
Britt-Marie Sohlström, avdelningschef FNT
Lena Karlsson, tf avdelningschef UNT
Torun Sundström, avdelningschef VIF

Överbibliotekarie

Morgan Palmqvist