Organisation

Skriv ut

UB:s uppdrag är att i vid bemärkelse bedriva lärandestöd riktad till studenter och lärare. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur och att stödja informationskompetens i utbildningen samt en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Biblioteket har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för samtliga anställda vid lärosätet. Biblioteket är även öppet för allmänheten. 

Läs mer om bibliotekets organisation på universitetets övergripande organisationssida.

Biblioteksråd

Biblioteksrådet är ett rådgivande organ till rektor, med uppgift att behandla frågor om bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval.

Biblioteksrådets protokoll (kräver inloggning)

Rådet har följande sammansättning:

Representanter från fakulteterna

Hans-Erik Nilsson, NMT, ordförande
Christina Amcoff Nyström, NMT
Håkan Edlund, NMT
Ersättare: Kristina Brink, NMT

Örjan Sundin, HUV
Erika Schagatay, HUV
Ersättare: Roland Anrup, HUV

Studentrepresentant

Caroline Vendle, studentkåren Sundsvall
Linus Theorell, studentkåren Östersund

Doktorandrepresentant

vakant

Representanter från biblioteket

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie
Cathrine Berggren, biträdande överbibliotekarie, verksamhetssamordnare Biblioteksservice och lärandestöd
Britt-Marie Sohlström, verksamhetssamordnare Forskningsnära tjänster
Torun Sundström, verksamhetssamordnare Vetenskaplig informationsförsörjning

Överbibliotekarie

Morgan Palmqvist