Nytt från biblioteket

Skriv ut

Här publicerar vi fortlöpande nyheter om verksamheten vid universitetsbiblioteket.

2019-08-23


Nya öppettider från den 26 augusti

Från och med den 26/8 provar biblioteket att ha öppet utan bemanning på vardagsmorgnar. Det innebär att lokalerna blir tillgängliga att besöka och uppehålla sig i från kl. 08.00, men att personlig service i lånedisk finns tillgänglig från kl. 08.30 (ordinarie öppettid).

Det går bra att använda bibliotekets låneautomater vid återlämning eller lån av bibliotekets böcker.

2019-08-22


Nytt biblioteksdatasystem på plats!

Under sommaren 2019 har vi bytt det biblioteksdatasystem där vi hanterar alla våra tryckta böcker, lån och reservationer. Själva bytet genomfördes i samband med att biblioteket hade sommarstängt veckorna 28-30. Mindre (kosmetiska) justeringar pågår under augusti och september men du som låntagare är nu varmt välkommen att reservera, låna och återlämna dina lån precis som vanligt. Bibliotekssystemet är fortfarande nytt även för oss i personalen, så vi hoppas att ni har överseende om vi behöver lite extra tid för att lösa frågor i lånedisken.

Ändrad lånetid för kursböcker

Från och med måndagen den 17 juni har alla kursböcker en lånetid på 10 dagar. Även de så kallade korttidslånen (1 dygns lån) är omvandlade till 10 dagarslån. I och med detta köper vi även in fler exemplar av kursböcker, 3-4 exemplar som grundnivå (ofta fler) istället för 2 som tidigare. Övrig litteratur har fortfarande 30 dagars lånetid.

Automatiska omlån av dina pågående lån

Vi använder oss nu av automatiska omlån. Det innebär att de böcker du lånat lånas om automatiskt när lånetiden börjar närma sig sitt slut, så länge de inte är reserverade av någon annan. När boken inte längre kan lånas om får du e-post som uppmanar dig att lämna tillbaka boken. En bok kan lånas om i upp till 150 dagar.

Fjärrlån (lån från andra bibliotek) omfattas inte av de automatiska omlånen, vill du låna om dina fjärrlån kan du göra det här.

Fler extradagar för distansstudenter

Vi har utökat antalet extra lånedagar till 7 för dig som studerar på distans, för att säkerställa att du ska kunna ha tillgång till böckerna hela låneperioden också i det fall att postgången tar längre tid.

Översyn av inloggningen till Mina lån pågår

I Mina lån kan du se dina reservationer och pågående lån med mera. En översyn av inloggningen till Mina lån och Primo pågår för närvarande. Vid eventuella svårigheter att logga in rekommenderar vi att du rensar cache-minnet i din webbläsare, startar om och provar att logga in på nytt. Vi hoppas eventuella problem ska vara undanröjda inom kort.

Studieverkstaden

Vår studieverkstad är tillgänglig alla vardagar mellan 13.00 och 14.30 i biblioteket. Här kan du träffa skrivhandledare, bibliotekarier och studentmentorer utan att behöva boka tid. Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med.