Nytt bibliotekssystem

Skriv ut

I sommar byter vi ut systemet där vi hanterar alla våra tryckta böcker, lån och reservationer. Själva bytet kommer ske i samband med att biblioteket har sommarstängt veckorna 28-30, men arbete pågår redan nu för att förbereda bytet. Vi kommer löpande lägga ut information på den här sidan om hur du som användare påverkas.

Ändrad lånetid för kursböcker

Efter att ha genomfört en användarundersökning bland studenterna i början av Vt-19 inför vi  nu nya lånetider för kurslitteratur. Från och med Måndagen den 17 juni får alla kursböcker (14-dagarslån) och korttidslån en lånetid på 10 dagar. I och med detta köper vi även in fler exemplar av kursböcker, 3-4 exemplar som grundnivå (ofta fler) istället för 2.

Sommarstängt – inga lån eller reservationer

Under veckorna 28-30 har biblioteket sommarstängt, det är då vi utför systembytet samt förberedelser och efterarbete. Du kommer inte kunna söka böcker i Primo, reservera, förnya lån eller låna några böcker under den perioden. Sökning och användning av vårt digitala material påverkas inte (du kan fortsatt söka och ladda ner artiklar och e-böcker i Primo och våra databaser).

Dina pågående lån

Pågående lån kommer flyttas över till det nya systemet med samma återlämningsdatum. Lån på böcker som inte är sena eller reserverade kommer förnyas automatiskt i det nya systemet upp till en viss maxgräns. När lånen inte kan förnyas får du meddelande om det.

Återlämning av lån innan systembytet

Om du har försenade lån hemma är vi tacksamma om du återlämnar dessa innan vi tar sommarstängt vecka 28, det underlättar vårt arbete med systembytet. I gengäld slipper du betala några förseningsavgifter (OBS gäller bara inför sommarstängt och systembyte – efter sommaren tar vi återigen avgifter för försenade lån).

Frågor eller Synpunkter? Frågor eller Synpunkter?

Har du några funderingar kring systembytet är du välkommen att höra av dig via formuläret.

Det här fältet är obligatoriskt.