Bibliotekets nyhetsbrev

Skriv ut

Här finner du länkar till de senaste nyhetsbreven som har skickats ut till personal inom Mittuniversitetet från Universitetsbiblioteket.

2019

2018

2017

 • 2017-12-21 Om bibliotekets öppettider under jul och nyårshelg, förändringar i databaser, bibliotekets chatt och Instagramflöde mm.
 • 2017-10-17 Om översyn av studentportalen, biblioteket i Moodle, Registreringsstuga och resultatet av biblioteksenkäten mm.
 • 2017-08-14 Om workshops för att tillgängliggöra forskning, nytt datum för uppgradering av Moodle, öppettider inför terminsstart mm.
 • 2017-05-12 Om sommarens öppettider, internationellt Open Access-samarbete, lärares egna frågor i EvaSys, uppgradering av Moodle mm.
 • 2017-03-02 Om nytt gränssnitt för Primo, mallar i Moodle, Nationalencyklopedin som app, biblioteksvärdar och statistik för UB:s verksamhet 2016 mm.

2016

 • 2016-12-15 Om öppettider under julhelgen, KB:s besök, stöd i referenshanteringssystem, bokcirkel mm.
 • 2016-10-13 Om lärares frågor i EvaSys, Open Access-publicering med Springer, Get It Now mm.
 • 2016-08-19 Om bibliotekets och LRC:s nya organisation, filstorlek i Moodle, pedagogisk inspirationsdag mm.
 • 2016-05-13 Om öppettider under sommaren, utveckling av EvaSys, utbud av workshops mm.
 • 2016-03-03 Om flytt av EDC, Sambiblioteket, nedstängning av äldre Moodleinstallation, RFID mm.

   

2015

 • 2015-11-30 Om pedagogiskt café, meddelandesystem i Moodle, Alfresco, boken "Bortom förlägenheten" mm.
 • 2015-08-18 Ej utskick (kalibrering av nytt e-postsystem vid Miun)
 • 2015-05-19 Om uppgradering av Moodle, MiunPlay, e-campus och ny bibliotekswebb, studentportal mm.
 • 2015-03-09 Om ombyggnad av biblioteket i Sundsvall, fillagring med Box, uppsatsworkshop, kurslitteratur mm.

   

2014

 • 2014-12-11 Om namnbyte lärplattformen 2.0, e-bokspaket, minskad administration för fjärrlåneavgifter, språkverkstad mm.
 • 2014-10-20 Om grupper i lärplattformen, SRM - Sage Research Methods, Mina kurser i studentportalen, omlokaliseringen mm.
 • 2014-08-08 Om rutiner för kursbeställningar, ORCID, E-nav, informationspass om tidigare och nya versionen av Moodle mm.
 • 2014-06-18 Extra utskick om systemunderhåll och driftstopp.
 • 2014-05-07 Om avslutningshögtid, tillgång till artiklar via proxy, kontaktpersoner vid läshinder, e-campus-projektet mm.
 • 2014-02-27 Om pedagogiskt forum, bibliotekets kursrum i lärplattformen, användarråd inom system för lärande, nytt kopieringsavtal mm.

   

2013

 • 2013-12-17 (Nyheter från LRC)