Learning Space

Skriv ut

Learning Space är en flexibel studiemiljö för både enskilt arbete och studier i grupp. Här finns möjlighet att arbeta vid stationära datorer med utskriftsmöjlighet. I grupprum finns whiteboard eller väggfast monitor som du kan koppla till din bärbara dator. Du kan öva på presentation och visa PowerPoint-bilder med projektor.

Var hittar du Learning Space?

I Sundsvall finner du Learning Space på plan fyra i biblioteket, N-huset.

Grupprum

Grupprum behöver du boka via Studentportalen medan övriga studieplatser kan användas efter tillgänglighet. Bokningsbara grupprum i Learning Space i Sundsvall: N402 - N417.

Boka grupprum

Öppettider

Learning Space är öppet dygnet runt för dig som har MIUN-kortet. Observera att du måste kunna visa upp ditt giltiga MIUN-kort om vakten begär det under sin bevakningsrunda. Anledningen till detta är att vakten ska säkerställa att ingen obehörig befinner sig i lokalen.

MIUN-kortet

Observera att i Sundsvall kommer du endast in i Learning Space via hissarna och trapphuset utanför bibliotekets huvudentré efter att biblioteket har stängt.

Visa hänsyn - respektera andra studenter

Kom ihåg att visa hänsyn till andra studenter. Håll en låg samtalston, stäng av ljudsignalen på din mobiltelefon och använd hörlurar om du lyssnar på musik. Tänk på allergiker, var sparsam med parfym. Självklart äter du inte varm mat i lokalerna. Städa efter dig och ställ i ordning bord och stolar till ursprunglig möblering när du är färdig. Var noga med att inte släppa in obehöriga.

Bibliotekets allmänna ordningsregler

Vi är tacksamma om du genast meddelar biblioteket om du ser något som är trasigt och säger till om någon beter sig störande. Tack!

biblioteket@miun.se

Resursrum

Resursrummen N401, N424:1 och N424:2 i Sundsvall är utrustade med hjälpmedel för studenter med funktionsvariation och läsnedsättningar. Dessa rum kan endast de med särskild behörighet använda.

Utskrifter

I Sundsvall finns skrivare i rum N429.

Studentmentor

De flesta vardagar under terminstid finns en studentmentor tillgänglig i Learning Space vid Infopoint-skylten i Sundsvall kl. 11.00 - 15.00. Studentmentorn kan vara behjälplig om du har frågor om funktioner i MS Word, hur du kopplar upp dig mot Eduroam eller hur du kan boka grupprum i Studentportalen mm. I Östersund finner du studentmentorerna bredvid bibliotekets informationsdisk.

Studentmentorer