Läsnedsättning

Skriv ut

Vad är en läsnedsättning?

Som student på högskola eller universitet har du rätt att få din kurslitteratur anpassad om du har en läsnedsättning. Läsnedsättning innebär att man har svårt att läsa tryckt text. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synskada, rörelsehinder, hörselskada, autism, adhd och tillfällig läsnedsättning.

Myndigheten för tillgängliga medier producerar anpassad kurslitteratur till dig som studerar på högskola och universitet.

Ladda ner talböcker själv

Med ett Legimuskonto får du tillgång till talböcker. Läs direkt i Legimus-appen, spara som fil i din dator och få talboken uppläst eller läs direkt på via webbläsare på Legimus.se. Boka en tid för för registrering av talbokskonto.

Bor du långtifrån Mittuniversitetets campus?

Vi på talboksavdelningen kan kontakta dig via Skype eller telefon för ett introduktionssamtal. Om du hellre vill ha en personlig kontakt, boka ett introduktionssamtal på ditt lokala bibliotek. När du fått ett konto, hör av dig till vår talboksavdelning för att få information om universitetsbibliotekets service.

Beställ talböcker som inte finns inlästa

Beställ talböcker

Ladda ner talsyntesen TorTalk

Läs med öronen. Som student på Mittuniversitetet kan du ladda ner talsyntesen TorTalk. Den finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inscannad text. Markera text på skärmen och få den uppläst. Ladda ner TorTalk

Samordnare

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av Mittuniversitetet. Till exempel anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel, längre tentatid mm. Kontakta en samordnare. Varje campusort har en sådan, se Mittuniversitetets sida om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning