Läsnedsättning

Skriv ut

Vad är en läsnedsättning?

Som student på högskola eller universitet har du rätt att få din kurslitteratur anpassad om du har en läsnedsättning. Läsnedsättning innebär att man har svårt att läsa tryckt text. Som läsnedsättning räknas till exempel dyslexi, synskada och rörelsenedsättning. Myndigheten för tillgängliga medier producerar anpassad kurslitteratur till dig som studerar på högskola och universitet.

Ladda ner talböcker själv

Med ett Legimuskonto får du tillgång till talböcker. Läs direkt i Legimus-appen, spara som fil i din dator och få talboken uppläst eller läs direkt på via webbläsare på Legimus.se. Boka en tid för ett introduktionssamtal med någon av våra kontaktpersoner.

Om du inte vill ladda ner talböcker själv

Biblioteket bränner talböcker som CD-skivor till dig som inte vill ladda ner själv. För att kunna beställa talböcker krävs ett Legimuskonto, kontakta oss för att boka ett introduktionssamtal. Biblioteket beställer även talböcker som inte finns i Legimus, så kallade nyinläsningar. Beställ talböcker

Samordnare på Mittuniversitetet

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp. Till exempel anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel, längre tentatid mm. Kontakta en samordnare. Varje campusort har en samordnare, se Mittuniversitetets sida om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning