Läsnedsättning

Skriv ut

Vad är en läsnedsättning?

Som student på högskola eller universitet har du rätt att få din kurslitteratur anpassad om du har en läsnedsättning. Läsnedsättning innebär att man har svårt att läsa tryckt text. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synskada, rörelsehinder, hörselskada, autism, adhd och tillfällig läsnedsättning.

Myndigheten för tillgängliga medier producerar anpassad kurslitteratur till dig som studerar på högskola och universitet.

Ladda ner talböcker själv

Med ett Legimuskonto får du tillgång till talböcker. Läs direkt i Legimus-appen, spara som fil i din dator och få talboken uppläst eller läs direkt på via webbläsare på Legimus.se. Boka en tid för ett introduktionssamtal med någon av våra kontaktpersoner.

Om du inte vill ladda ner talböcker själv

Biblioteket bränner talböcker som CD-skivor till dig som inte vill ladda ner själv. För att kunna beställa talböcker krävs ett Legimuskonto, kontakta oss för att boka ett introduktionssamtal. Biblioteket beställer även talböcker som inte finns i Legimus, så kallade nyinläsningar. 
Beställ talböcker

Bor du långtifrån Mittuniversitetets campus?

Vi på biblioteket kan kontakta dig via Skype eller telefon för ett introduktionssamtal. Om du hellre vill ha en personlig kontakt, boka ett introduktionssamtal på ditt lokala bibliotek. Berätta att du har en läsnedsättning och behöver ett talbokskonto i Legimus. När du fått ett konto, hör av dig till oss som jobbar med talböcker för att få information om universitetsbibliotekets service.

Samordnare på Mittuniversitetet

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp. Till exempel anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel, längre tentatid mm. Kontakta en samordnare. Varje campusort har en samordnare, se Mittuniversitetets sida om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning