Lärande- och Resurscentrum

Skriv ut

Lärande- och Resurscentrum (LRC) är en del av Mittuniversitetets bibliotek och finns som resurs för lärare och studenter. LRC arbetar med utveckling av lärandestöd och ger kurser och seminarier för universitetets lärare. LRC:s verksamhet är sedan 2016 en del av bibliotekets avdelning för Utbildningsnära tjänster (UNT).

LRC:s verksamhet

Enligt rektorsbeslutet (Miun 2009/1458) har LRC följande uppdrag:

  • Vara en arena för ett samordnat lärandestöd för lärare och studenter
  • Vidareutveckla lärandestödet vid Mittuniversitetet på campus och via webb
  • Erbjuda drop-in verksamhet, workshops och seminarier
  • Vara systemägare till Mittuniversitetets lärplattform

Dessutom har LRC särskilda uppdrag att arbeta med insatser i syfte att förbättra användning av nya medier och ny teknik inom e-lärande, både inom distans- och campusutbildning. Detta ska syfta till att öka genomströmning inom distansutbildning och kvalitetssäkra sådan utbildning samt utreda vilket produktionsstöd som universitetet behöver organisera samt i vilka avseenden campusförlagd utbildning behöver likartat stöd. LRC ska vidare ansvara för att utveckla och genomföra en praktisk-didaktisk introduktionskurs inom e-lärande för lärare.

Sedan 2014 har LRC ett samlat systemägarskap för Mittuniversitetets 4 lärandesystem:

  • Kursvärderingssystemet EvaSys
  • Lärplattformen Moodle
  • Studentportalen
  • MiunPlay

LRC samordnar även studentmentorer som ger stöd i grundläggande IT-frågor och handhavande av lärplattformen till studenter på campus och på distans. Under 2013 etablerade LRC även stöd till studenter i grundläggande akademiskt skrivande genom Språkverkstaden där språkhandledning ges på svenska och engelska.

Information och kontakt

LRCkontakt [at] miun.se