Låneregler

Skriv ut

Under arbete

Bibliotekskonto

Ett bibliotekskonto får du automatiskt och utan kostnad när du registrerar dig på en kurs i Studentportalen och godkänner våra låneregler. Missade du att godkänna lånereglerna kan du ansöka om lånekonto här. Studerar du på distans och vill ha rätt till hemskick av böcker, fyll i formuläret få material hemskickat.

Om du flyttar eller byter namn, meddela oss så att vi kan ändra dessa uppgifter. E-postadressen är särskilt viktig eftersom vi skickar meddelande om reservationer och försenade böcker via e-post. Du kan även själv logga in i Primo och ändra adresser och namn.

I biblioteksverksamheten kan behandling av personuppgifter förekomma, för vilken personuppgiftslagen (SFS 1998:204) gäller.

Är du student på annat lärosäte än Mittuniversitetet?

Du får fortfarande bibliotekskonto hos oss. Bibliotekskonto får du utan kostnad om du visar upp giltig ID-handling. Du måste vara över 18 år för att kunna registrera ett bibliotekskonto. När du registrerar ditt bibliotekskonto bekräftar du att du tagit del av bibliotekets låneregler och förbinder dig att följa dem samt hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Lån

Du är personligen ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt bibliotekskonto.

Materialet måste lämnas tillbaka till biblioteket innan lånetiden går ut och i oskadat skick. Du är ansvarig för att lånetiderna hålls även om du är bortrest eller sjuk.

Lånetiderna varierar för olika material. Normaltiden är 30 dagar samt 14 dagar för kurslitteratur. Vi har även så kallade Korttidslån som lånas i max ett dygn. Lånetiderna anges på utlåningskvittot och du kan se dem på din låntagarbild om du loggar in i bibliotekets katalog. (Mina sidor - Se dina lån och reservationer.)

Lärare och forskare har normalt lånetid på 90 dagar, men lånetiden kan förkortas till 30 dagar om någon annan reserverar materialet.

Du kan återlämna det du lånat genom att lägga det i särskilda återlämningsfack utanför något av biblioteken. Lämnar du tillbaka material där efter det att biblioteket stängt för dagen så blir inte återlämningen registrerad förrän nästa dag som biblioteket har öppet och din eventuella förseningsavgift räknas från den dagen.

Du kan inte låna hem tidskrifter eller referensmaterial.

Om du vill ha bevis på att ett lån är återlämnat kan du be om kvitto i samband med att du lämnar tillbaka det.

Du som är distansstuderande och inte bor i tätorterna kring Mittuniversitetets campus kan få material skickat direkt hem. Universitetsbiblioteket bekostar frakten till dig men du måste själv stå för fraktkostnaden tillbaka till oss. Vi skickar enbart studierelaterad litteratur. Vi skickar inte material utanför Sverige. Se vidare vår information till distansstudenter.

Försenade lån

När du lämnar tillbaka ett lån för sent eller lånar om efter lånetidens utgång, får du betala en förseningsavgift (se prislistan). Observera att bokningsbara kursböcker (korttidslån), har extra hög avgift.

Det är alltid ditt eget ansvar att själv hålla reda på lånetiden med hjälp av lånekvittot och Mina sidor på webben. Biblioteket tillhandahåller en service att skicka påminnelser och kravbrev, men vi garanterar inte att dessa alltid når dig.

Har du skuld till biblioteket över en viss summa spärras ditt bibliotekskonto så att du inte kan låna.

Ersättning av skadat eller borttappat material

När lånetiden gått ut skickar vi kravbrev. Efter tre krav faktureras du för det du lånat. För att ersätta materialet får du betala en schablonsumma (se prislistan). Schablonsumman skall täcka nytt inköp samt vår arbetskostnad. Förseningsavgift tillkommer. Om du återlämnar materialet avskriver vi denna summa och du behöver bara betala förseningsavgiften. Material som är skadat ska ersättas genom nytt inköp av låntagaren om möjligt, i annat fall debiterar vi enligt schablonsumman, (se ovan).

För särskilt värdefullt material debiterar biblioteket den faktiska kostnaden för ett nytt inköp. Tappar du bort en del av ett flerbandsverk som inte kan köpas i separata delar måste du ersätta verket i sin helhet. Detta gäller även de CD- och DVD -skivor som är bilagor till en tryckt bok.

Om du inte betalar går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten. Då tillkommer ytterligare kostnader.

Även om du har betalat ersättning för materialet tillhör det fortfarande biblioteket och ska återlämnas om det återfinns.

Reservationer och omlån

Du kan låna om det du lånat så länge materialet inte är reserverat av annan låntagare. Efter 150 (450 för lärare och forskare) dagar måste du komma in och visa upp böckerna för att kunna låna om. Bokningsbara kursböcker, så kallade korttidslån, måste du alltid visa upp i lånedisken innan de kan lånas på nytt.

Du får reservera utlånat material på det egna biblioteket samt allt material från övriga Mittuniversitetets campusbibliotek. Låntagare som är i biblioteket har dock företräde till de böcker som finns på hyllorna. Läs mer om hur du reserverar böcker.

Vi skickar ut ett meddelande när din reservation har kommit. Materialet ska hämtas i bibliotekets lånedisk inom 3 arbetsdagar från datumet på meddelandet.

Lån från andra bibliotek, fjärrlån

Vi fjärrlånar till studenter och personal vid Mittuniversitet samt studenter och forskare vid andra universitet och högskolor. Läs mer om fjärrlån.