Kurslitteratur, reservera och låna om

Skriv ut

Kurslitteratur

Av Mittuniversitetets kurslitteratur köper vi oftast två exemplar. Ett korttidslån och ett 14-dagarslån.

Korttidslån

Låneperioderna för ett korttidslån är väldigt korta för att så många som möjligt ska få tillgång till sin kurslitteratur. Se låneperioder nedan. Var noga med att titta på kvittot vilket datum och tid som gäller för återlämning. Ett försenat korttidslån innebär omedelbart en förseningsavgift.

Du kan fråga efter dessa korttidslån i någon av våra lånediskar eller själv göra en bokning i bibliotekets sökverktyg Primo. Tänk på att en korttidslånebok måste återlämnas vid det bibliotek där du lånat den innan den tidpunkt och datum som står på kvittot. Korttidslånen går inte att förlänga hemifrån utan måste lämnas tillbaka.

Hämta ett bokat korttidslån

Du kan hämta din bokning tidigast en timme före låneperiodens start (om boken är inne) till en timme efter. Därefter kan någon annan låna boken. Du kan ha tre samtidiga bokningar. Du kan låna hur många korttidslån du vill.

Låneperioder

Måndag-torsdag 10.00-10.00 nästa dag

Fredag 10.00-10.00 på måndag 

Förseningsavgift

100 kronor omedelbart, därefter 100 kronor för varje nytt dygn.


Guide - Boka korttidslån

14-dagarslån

Reservera och låna om

För att reservera en litteratur använder du ditt användarid och lösen till studentportalen eller ditt personnummer och din fyrsiffriga PIN-kod. Vill du veta hur länge du kan låna om, kan du läsa bibliotekets låneregler. Du kan låna och reservera hur många böcker du vill. 

Du behöver inte heller reservera en bok om du ska till biblioteket och den finns ledig. Du kan själv gå och hämta boken på hyllan. Tänk på att även om du reserverat en bok kan någon hinna före och plocka boken från hyllan innan bibliotekspersonalen hunnit ta den därifrån. Så länge den står där har alla rätt att använda den. Det är alltså först när den står på reservationshyllan som den endast är tillgänglig för dig. 

Logga in på Mina sidor och låna om.

Om boken inte tillhör Mittuniversitetet använder du formuläret Låna om boken du lånat från annat bibliotek (fjärrlån).


Guide - Låna om


Guide - Reservera böcker