Reservera och låna om

Skriv ut

Av Mittuniversitetets kurslitteratur köper vi oftast två-tre exemplar. Dessa har en lånetid på 10 dagar. Icke-kurslitteratur har en lånetid på 30 dagar.

Reservera

För att reservera en bok använder du ditt användarid och lösen till studentportalen eller ditt personnummer och din fyrsiffriga PIN-kod. Vill du veta hur länge du kan låna om, kan du läsa bibliotekets låneregler. Du kan låna och reservera hur många böcker du vill. 

Du behöver inte reservera en bok om du ska till biblioteket och den finns ledig. Du kan själv gå och hämta boken på hyllan. Tänk på att även om du reserverat en bok kan någon hinna före och plocka boken från hyllan innan bibliotekspersonalen hunnit ta den därifrån. Så länge den står där har alla rätt att använda den. Det är alltså först när den står på reservationshyllan som den endast är tillgänglig för dig. 

Logga in på Mina sidor och låna om.

Om boken inte tillhör Mittuniversitetet använder du formuläret Låna om boken du lånat från annat bibliotek (fjärrlån).


Guide - Låna om


Guide - Reservera böcker