Kvalitetsarbete

Skriv ut

Två viktiga ingredienser i bibliotekets kvalitetsarbete är Kvalitetsindex som tas fram årligen och bibliotekets enkät till studenter och anställda som genomförs vartannat år.

Universitetsbibliotekets enkät maj/juni 2017 (pdf)

Kvalitetsindex

Policy vid förvärv av media vid Mittuniversitetets bibliotek rev 190812 (pdf)