Fakta om fjärrlån

Skriv ut

Du beställer ett fjärrlån när du för dina studier eller forskning behöver låna vetenskapligt material som inte finns på Mittuniversitetets bibliotek i tryckt eller i elektronisk form.

Om du inte studerar eller arbetar vid ett universitet, högskola eller forskningsinstitut hänvisar vi dig till närmaste kommunala bibliotek. Detta gäller också dig som studerar vid KY-utbildningar eller yrkeshögskoleutbildningar.

Du kan inte beställa

 • hela tidskriftshäften
 • kurs- och referenslitteratur
 • litteratur som inte är för studie- eller forskningsändamål
 • material som är utlånat eller finns elektroniskt (t.ex. e-böcker).

Lånetid och låneregler:

 • Du som beställer fjärrlån ska ha ett bibliotekskonto på universitetsbiblioteket.
 • Ett fjärrlån har olika leveranstider, vi meddelar dig via e-post när fjärrlånet anlänt.
 • Lånetiden bestäms alltid av utlånande bibliotek och varierar därför, men du är alltid garanterad en lånetid på minst 14 dagar. Se gällande lånetid på det kvitto som medföljer lånet.
 • Låna om fjärrlån: Om du vill förlänga lånetiden kan du ansöka om ett omlån här.
 • OBS! Trots omlån kan materialet krävas tillbaka tidigare om någon annan har reserverat det. Respektera återlämningsdatum.

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att själv hålla reda på lånetiden med hjälp av Mina sidor på webben.

Kostnader

Se vår prislista för detaljer.

 • Lån utanför Norden är avgiftsbelagt. Omlån medför ytterligare kostnader.
 • Artikelkopior är alltid avgiftsbelagda.
 • Utlånande bibliotek äger rätt att skicka beställt material (småskrifter etcetera) som kopior vilket medför en kostnad för dig.
 • Om du inte lämnar tillbaka lånet eller om det är skadat vid återlämningen får du betala en ersättning.
 • För extern samverkanspartner gäller kostnader enligt särskilt avtal med universitetsbiblioteket.

Beställ ett fjärrlån

För snabbare service skapa ett konto och gör dina beställningar direkt i Libris.

Service till andra bibliotek

Läs om vår service till andra bibliotek.