[Only in Swedish]

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Du kan nu läsa och ladda ner gamla tentor från oss.

Tentorna är sorterade i bokstavsordning under respektive ämne. De tentor vi inte kunde kategorisera finner du under "Övrigt". Du kan även söka efter tentan i sökrutan som finns på sidan. Det är ordinarie tentor som publiceras och det sker successivt, med viss fördröjning.

Här hittar du gamla tentor i pdf-format för nedladdning (old exams for download)

2019-04-22, Bengt Nilsson