Treklöverns bedömargrupp för kluster fem, kriminologi och psykologi, har i dagarna genomfört ett platsbesök vid Karlstads universitet.

Här på Mittuniversitetet berörs utbildningar med huvudområdena kriminologi och psykologi. Under hösten har programmen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet. Detta har nu kompletterats med intervjuer med lärare och studenter vid platsbesöket och webbaserade möten. I maj 2019 ska bedömargruppens slutrapport vara färdig.

– Det här är ett omfattande uppdrag och det har varit mycket att läsa i självvärderingarna, säger Agnetha Herlitz, ordförande i bedömargruppen och hemmahörande vid Karolinska institutet. Ämnena har plockat fram många delar som är betydelsefulla som nu också har fyllts på med värdefull information i och med vårt platsbesök. Nu återstår ett stort arbete för att skriva slutrapporten. Vår uppgift är att ta upp styrkor och svagheter och utefter det rekommendationer om vad som behöver åtgärdas.

Bedömargrupp med brett fokus
I utvärderingsmodellen grupperas utbildningar med liknande innehåll i kluster. Utbildningarna i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetslivet.

– Det här har varit ett roligt och lärorikt arbete, säger studentrepresentanten Victor William Olsson, student vid psykologprogrammet vid Mittuniversitetet. Det känns som att jag har kunnat bidra när det gäller att bedöma studentrepresentation vid de två huvudområdena som ingår i klustret.
 

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen

2019-02-12, Per anders Fredriksson